Habarlar

Uniwersitetimiziň Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy ýakynda Şweýsariýa döwletinde geçen “Ýagtylyk bilen bejergi we biologiki ritmler” jemgyýetiniň (SLTBR)  34-nji ýyllyk ylmy-amaly konferensiýasyna gatnaşdy. 30-dan gowrak ýurdyň ylmy işgärleriniň we lukmanlarynyň  gatnaşmagynda geçen bu konfer...

04.07.23

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keseller ylmy-kliniki merkezinde 2023-nji ýylyň 20-nji maýynda “Oftalmologiýanyň wajyp meseleleri” atly ilkinji halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Lukmanlarynyň jemgyýetçilik guramasynyň Oftalmologiýa komiteti, Myrat Garrý...

15.06.23

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýändigi barada

HABARNAMA

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ý...

20.03.23