Aýdym-sazly hoşallyk maslahaty

Ýurdumyzda her ýylyň 1-nji sentýabrynda dabaraly bellenilýän “Bilimler we talyp ýaşlar güni” hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ýaşlaryna geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan weziplere bagyşlanyp, 6-njy sentýabrda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň “Saglyk” habarlar merkezi bilen bilelikde aýdym-sazly hoşallyk maslahaty geçirildi.