Talyplarymyzyň gazanan üstünligi

3 sany talybymyz Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde ýerleşýän “Günüň şöhlesi” merkeziniň gurnamagynda geçirilen Halkara internet ders bäsleşigine “Ekologiýa” ugrundan  gatnaşyp, 3 sany 1-nji orunlary eýelediler. Olar:

Aşyrow Hanjar-kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby;

Myradowa Jennet-kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby;

Gulmyradowa Aýsoltan-kesel bejeriş fakultetiniň  1-nji ýyl talyby.