Talyplarymyzyň gazanan üstünligi

Zehinli talyplarymyz Russiýa Federasiýasynda ýerleşýän dürli merkezleriň gurnamagynda geçirilen Halkara internet olimpiadalaryna ekologiýa, biologiýa we adamyň fiziologiýasy derslerinden gatnaşyp 7 altyn, 5 kümüş, 1 bürünç medallaryna  mynasyp boldular. Olar:

Ekologiýa dersinden:

Pediatriýa fakultetiniň  1-nji ýyl talyby Mamagül Koşakowa– altyn medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Şatlyk Tekäýew– altyn medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Aýgül Mämmetgurbanowa– altyn medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Pälwan Jumamyradow– altyn medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Gülnaza Sadullaýewa– altyn medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Saparmuhammet Annageldiýew– altyn medal;

Keselleriň öňüni alyş fakultetiniň 4-njy ýyl talyby Merjen Garajaýewa– altyn medal;

Pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Oraz Garlyýew– kümüş medal;

Keselleriň öňüni alyş fakultetiniň 2-njy ýyl talyby Ysmaýyl Gaýlyýew– kümüş medal;

Pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Lola Raimowa– kümüş medal;

Pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Begli Dädişow– bürünç medal.

Biologiýa we adamyň fiziologiýasy dersinden:

Pediatriýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Oraz Garlyýew– kümüş medal;

Kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Begnazar Nurnepesow– kümüş medal.