“Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat

5-nji aprelde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Jemgyýetçilik guramalary Gospital hirurgiýa kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Hirurgiýanyň wajyp meseleleri” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.