“Sagdynlyk we ruhubelentlik – Berkarar döwletimizde ýaşlaryň baş göreldesi” atly ylmy-amaly maslahat

29-njy maýda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we Psihiatriýa, narkologiýa we medisina psihologiýasy kafedrasy bilen bilelikde Bütindünýä Temmäkä garşy göreşmek güni mynasybetli “Sagdynlyk we ruhubelentlik – Berkarar döwletimizde ýaşlaryň baş göreldesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.