“Aral deňziniň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak Orta Aziýa sebitiniň wajyp meselesidir” atly ylmy-amaly maslahat

17-nji iýunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli “Aral deňziniň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak Orta Aziýa sebitiniň wajyp meselesidir” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.