«Hormatly Prezidentimiziň saglyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen taryhy başlangyçlary» atly maslahaty.

9-nji oktýabrda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş  we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinden gelip çykýan wezipelerine bagyşlanan «Hormatly Prezidentimiziň saglyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen taryhy başlangyçlary» atly maslahaty geçirildi.