“Ýaşlar – Watanayň daýanjy”

2024-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanayň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.