“Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” wagyz nesihat duşuşygy

10-njy sentýabrda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy” ady bilen geçirilýän biraýlygyň çäginde ýol hereketleriniň düzgünlerini berjaý etmäge bagyşlanan talyplaryň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik gullugynyň hünärmenleri bilen wagyz – nesihat duşuşygy geçirildi.