“Мир олимпиад” internet ders bäsleşiginiň ýeňijisi

3-nji dekabrda Guramaçylyk komiteti Russiýa Federasiýasynyň Krasnodar şäherinde ýerleşýän “Мир олимпиад” merkezi tarapyndan gurnalan himiýadan II Bütünrussiýa internet ders bäsleşiginde Kesel bejeriş fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Orazgeldiýew Öweznepes I orna mynasyp boldy.