“Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahat

24-nji maýda Pekiniň adaty hytaý lukmançylygy uniwersitetinde okaýan türkmen talyplary üçin Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli dermanlyk ösümliklerine bagyşlanan ylmy işleriň netijeleri boýunça “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri – saglygyň tebigy çeşmesi” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.