„Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri “ atly ylmy - ensiklopedik kitabynyň XII jilti bilen tanyşdyrylyş dabarasy

13-nji oktýabrda uniwersitetimizde Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň  täze neşir edilen 

„Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri “ atly ylmy - ensiklopedik kitabynyň XII jilti bilen tanyşdyrylyş dabarasy gecirildi.