“Türkmenistan – ýaş nesilleriň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdy” atly hoşallyk maslahaty

2-nji iýunda uniwersitetimiziň professor-mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine baryp görmegi we ol ýerde guralan dabaraly çärä gantaşmagynyň netijelerine bagyşlanan “Türkmenistan – ýaş nesilleriň arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurdy”  atly hoşallyk maslahaty geçirildi.