“Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watanymyzyň geljegi” atly okuw sapagy

10-njy martda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde işlenip düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny meýletinçilik işine çekmek maksady bilen, sanly ulgam arkaly (online) “Watansöýer, sagdyn, ýaşlarymyz-Watanymyzyň geljegi” atly okuw sapagy geçirildi.