Talyplarymyzyň gazanan üstünligi

28-nji maýda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda dürli dersler boýunça geçirilen Açyk internet olimpiadasyna gatnaşan talyplarymyzyň 4-si himiýadan baýrakly 3-nji orny eýelediler. Olar:

Orazgeldiýew Öweznepes-kesel bejeriş fakultetiniň  5-nji ýyl talyby;

Bazarow Aýdogdy-pediatriýa fakultetiniň  5-nji ýyl talyby;

Nepesow Serdar-pediatriýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby;

Gadamow Nurmyrat-kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.