"Talyp gözeli-2020" atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynyň ýeňijisi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda "Halkara zenanlar güni" mynasybetli geçirilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda "Talyp gözeli-2020" atly gözellik bäsleşiginiň baş baýragyna Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Kesel bejeriş fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Arzuw Annaberdiýewa mynasyp boldy!!!