Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen:

“Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhube­lentli­giniň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat (2022-nji ýylyň 8-nji dekabry)