Ylmy-amaly maslahat

Uniwersitetimiziň Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýa kafedrasynyň öwreniji mugallymy ýakynda Şweýsariýa döwletinde geçen “Ýagtylyk bilen bejergi we biologiki ritmler” jemgyýetiniň (SLTBR)  34-nji ýyllyk ylmy-amaly konferensiýasyna gatnaşdy. 30-dan gowrak ýurdyň ylmy işgärleriniň we lukmanlarynyň  gatnaşmagynda geçen bu konferensiýada emeli ýagtylygyň we Gün şöhlesiniň adam organizmine edýän täsirleri, keselleriň hronobiologiki aýratynlyklary we olaryň bejergisinde hronoterapiýanyň ähmiýeti barada çykyşlar boldy. Yklym Bolmämmedow şol kafedranyň müdiri dosent A.Allaberdiýew we Farmakologiýa kafedrasynyň Professory T.Hojageldiýewiň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan “Melatoniniň antigipertenziw bejergide gan basyşynyň sirkadian ritmine täsiri” atly ylmy işi bilen çykyş etdi. Konferensiýada çykyş edilen ylmy işler Scopus we PubMed tarapyndan indekslenen “Clocks&Sleep” žurnalynda çap ediler.