Sagdyn durmuş ynsan bezegidir!

25-nji oktýabrda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyplary uly ruhubelentlik  bilen Serdar ýolundan geçdiler.