“Sagdyn durmuş keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahat

10-njy iyunda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag merkezi we Ýaş alymlar geňeşi bilen bilelikde Ylymlar güni mynasybetli “Sagdyn durmuş  keselleriň öňüni almagyň kepilidir” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.