“Iňlis dili” dersinden geçirilen bäsleşigiň netijeleri

2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde sanly bilim portalynyň üsti bilen iňlis dilinden bäsleşik geçirildi. Bäsleşige kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň 1-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş fakultetiniň talyplary mynasyp boldular:

I orun –  Merjen Işangulyýewa;

II orun -  Merjen Şamyradowa;

III orun - Gumry Batyrowa.