“Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşyk

18-nji martda uniwersitetimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň we Ilkinji Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda “Nowruz geldi görkana-şan-şöhratly ülkäme” atly aýdym sazly duşuşygy geçirildi.