“Köp dermana durnukly inçekeseliň bejerlişi” atly tema boýunça wideo aragatnaşyk

5-9-njy oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Arhangelsk şäheriniň Demirgazyk Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ftziopulmanologiýa kafedra müdiri A.Marýandyşewiň we mugallymlaryň gatnaşmagynda “Köp dermana durnukly inçekeseliň bejerlişi” atly tema boýunça wideo aragatnaşyk arkaly okuw seminaryna uniwersitetimiziň Inçekesel kafedrasynyň müdiri M.Durdyýewa gatnaşdy.