“Inçekesele garşy göreş maksatnamasyna epidemiologiki gözegçilik we baha bermek” barada wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen okuw maslahat

12-16-njy oktýabry aralygynda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň Inçekesel gullugyna yzygiderli gözegçilik we baha bermek boýunça wagtlaýyn maslahatçysy Inna Motriçiň gatnaşmagynda “Inçekesele garşy göreş maksatnamasyna epidemiologiki gözegçilik we baha bermek” barada wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen okuw maslahatyna uniwersitetimiziň Inçekesel kafedrasynyň müdiri M.Durdyýewa gatnaşdy.