“Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr”

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli “Saglyk abadançylygyň we gülläp ösüşiň altyn açarydyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda ýurdu­myzda sporty ösdürmek, ýaşlary sport çärelerine köpçülikleýin çekmek, olaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek barada çykyşlar edildi. Uniwersitetiň “Melhem” aýdym-saz toparynyň baýramçylyk çykyşlary çärä aýratyn öwüşgin berdi.