Döredijilik duşuşygy

25-nji fewralda uniwersitetimiziň talyp ýaşlary bilen Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli  türkmen milli medeni mirasymyzy öwrenmek, mirasa sarpa goýmak, medeni gymmatlyklarymyzy goramak we ýaşlaryň arasynda ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, uniwersitetiň Ilkinji zenanlar guramasy tarapyndan türkmen medeniýetinde we sungatynda öçmejek yz galdyran şahyr Gurbannazar Ezizow bilen kompozitor Nury Halmämmedowyň döredijiligine bagyşlanan Türkmenistanyň medeniýetde we sungatda at gazanan işgärleri bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.