“Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşigi

27-nji aprelde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda Ýeňiş güni mynasybetli geçiriljek “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň ýokary okuw mekdebimiziň derejesindäki tapgyry geçirildi.