Ýaş nesilleriň türkmen ylmyna goşýan goşandyna ýokary baha berildi

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň 2020-nji ýylda ylmy işler boýunça bilelikde geçirilen bäsleşigine biziň uniwersitetimiziň talyplary we mugallymlary gatnaşdylar we olardan:

Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň kliniki ordinatory Bolmämmedow Yklym Çarymuhammedowiç – 1-nji orun.

Ylmy işin ady:”Arterial gipertoniýanyň bejergisinde biologiki saagatlaryň orny we ähmiýeti ”

Ylmy ýolbaşçylar: Farmakologiýa kafedrasynyň professory T.Hojageldiýew, Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiýasy kafedrasynyň müdiri A.A.Allaberdiýew

Keselleriň öňüni alyş fakultetiniň 4-nji ýyl talyby: Esenowa Gülöwser Muhommetjumaýewna – 2-nji orun.

Ylmy işin ady:”Ýaş türgenleriň meşgullanýan sport görnüşlerine baglylykda antropometriki fiziometriki görkezijilerine baha bermek”

Ylmy ýolbaşçylar:Medisina ekologiýasy we gigiýenasy kafedrasynyň müdiri Annanurow J.Ö, Bejeriş bedenterbiýesi saglygy dikeldiş we sport lukmançylygy kafedrasynyň mugallymy Kadyrow H.P