“Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr”

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky TDLU-da Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramçylygy mynasybetli “Bitaraplyk türkmeniň ynsanperwerliginiň, ruhubelentliginiň pelsepesidir we paýhas gudratydyr” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda Bitaraplygyň beren miwelerine bagyşlanan giň manyly çykyşlar “Melhem” aýdym-saz toparynyň çykyşlary bilen utgaşdy.