“Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy.

4-nji noýabrda uniwersitetimiziň Zenanlar guramasy tarapyndan “Bitaraplyk mekany-zenan bagtynyň mertebe mukamy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi.