“Bitarap Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýokanç däl keselleriň öňüni almakda we olara garşy göreşmekde nusgalyk ýurtdyr”

29-njy awgustda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilelikde “Bitarap Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýokanç däl keselleriň öňüni almakda we olara garşy göreşmekde nusgalyk ýurtdyr” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi.