Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçirilen ylmy-amaly maslahat

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary Bilimler we talyplar güni mynasybetli “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri: dünýä ylmynyň gazananlary we türkmen bilimini ösdürmegiň derwaýys meseleleri” atly professor – mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty, 2020-nji ýylyň 28-nji awgust.