“Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlary” atly wagyz-nesihat maslahaty

30-njy sentýabrda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda professor-mugallymlaryň we talyplaryň gatnaşmagynda “Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlary” atly wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.