Uniwersitetimiziň talyp oglanlarynyň gazanan üstünligi

Lukmançylyk uniwersitetimiziň oglanlar topary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň talyplary” atly sportuň badminton görnüşinden gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldular.