8-nji mart Halkara zenanlar güni

4-nji martda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorlygy we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara bagyşlanan dabara geçirildi.