“Ýolhereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat duşuşygy.

   11-nji sentýabrda “Ýolhereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy” atly bir aýlygyň çäklerinde  Türkmenistanyň  Içeri  işleri  ministirliginiň   Polisiýanyň  ýol   gözegçiligi  müdirliginiň, Aşgabat  şäher Polisiýa  müdirliginiň ýangyn  howpsuzlyk  bölümüniň   wekilleriniň  gatnaşmaklarynda  talyp  ýaşlaryň  arasynda  adam  saglygyna ýaramaz täsirini  ýetirýän  zyýanly  serişdelerinden  daşda  durmaklary  babatynda,   talyplaryň  awtoulag  dolandyrmazlyklary boýunça   hem-de  ýangyn howpsuzlugunyň  kadalaryny  dogry  hem-de  dürs  berjaý  edilmegi barada  wagyz-nesihat  duşuşygy geçirildi.