“Gistologiýa, embriologiýa, sitologiýa” dersinden geçirilen bäsleşigiň netijeleri

2023-nji ýylyň 22-nji noýabrynda sanly bilim portalynyň üsti bilen Gistologiýa, embriologiýa, sitologiýa dersinden  bäsleşik geçirildi.Bäsleşige kesel bejeriş, pediatriýa, keselleriň öňüni alyş, harby lukmançylygy,dikeldiş we sport lukmançylygy hem-de stomatologiýa  fakultetleriniň 2-nji ýyl talyplary gatnaşdylar. Baýrakly orunlara kesel bejeriş we pediatriýa fakultetleriniň talyplary mynasyp boldular:

I orun – Mollaýewa Ogulsapar, Muzafarowa Aýlar.

II orun –Mekanmyradowa Güljemile, Sähedow Amantagan.

III orun –Agöýliýewa Gülhajar, Jepbarowa Sona, Jumagulyýewa Aýgözel, Ahmedowa Mähri.