Halkara internet olimpiada

2024-nji ýylyň aprel aýynyň 11-ne Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynda ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda iňlis dilinden  geçirilen III Halkara internet olimpiadasynda, uniwersitetimiziň Kesel bejeriş fakultetiniň talyplary S. Orazowa, S. Babajanow we A. Pendiýew III baýrakly orunlary eýelediler.