Ders bäsleşiginiň netijeleri:

Patologik anatomiýa kafedrasynda 2022-nji ýylyň Aprel aýynyň 27-ne ders bäsleşigi geçirildi. Tema: “Ýurek-damar we dem alyş ulgamlarynyň patologiýasy”. Bäsleşige kesel bejeriş fakultetiniň 310, 311, 312, 313-nji toparlarynyň we pediatriýa fakultetiniň 8301, 8302-nji toparlarynyň talyplary gatnaşdy.

Geçirilen ders bäsleşiginiň jemi boýunça kesel bejeriş fakultetiniň talyplary G.Esenowa, M.Begjikow, pediatriýa fakultetiniň talyplary A.Agajanow, A.Rahmanow tapawutlandylar.