Ders bäsleşikleriň tertibi

Hormatly talyplar!

Myrat  Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetinde 2021-nji ýylyň aprel-maý aýlarynda Sanly bilim portalynyň kömegi bilen ders bäsleşikleriniň geçirijekdigini Size habar berýäris. Bu bäsleşikleriň geçirijek seneleriniň tertibini hödürýäris. Goçmaça maglumatlar üçin degişli kafedralara ýüz tutup bilersiňiz. Üstünlik hemranyňyz bolsun!

Kafedranyň ady

Geçiriljek

senesi
1. Medisina biologiýasy we genetika 1.04.2021
2. Medisina himiýasy 8.04.2021
3. Medisina we biologik fizika 15.04.2021
4. Medisina ekologiýasy we gigiýena 22.04.2021
5. Diller 29.04.2021
6. Kadaly fiziologiýa 06.05.2021
7. Farmakologiýa 13.05.2021
8. Patologik fiziologiýa 20.05.2021
9. Gistologiýa, embriologiýa we  sitologiýa 27.05.2021