Talyplarymyzyň gazanan üstünligi

30-njy awgustda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sanly ulgam arkaly distansion (uzak aralykdan) görnüşinde geçirilen “Dil bilen dünýäni gezer” atly rus dili dersi boýunça internet bäsleşigine gatnaşan talyplarymyz 2-nji we 3-nji orny eýelediler.Olar:

Garlyýewa Gülhan-kesel bejeriş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby-2-nji orun;

Atdaýewa Aýdäne-kesel bejeriş falkultetiniň 2-ni ýyl talyby-3-nji orun.